Headerbild

Enduroträning återupptas 19/12-20

2020-12-18 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS
Träning på endurobanan återupptas fom 19 dec 2020!
Vi har nu varit i kontakt med Region Blekinge/sjukhuset och smittskyddsläkaren för att kolla lokalt vad som sägs och fått ok av dem.
Håll er uppdaterade om ev förändringar, vid ändrat läge från sjukhus/myndighet kan banan stängas med kort varsel.
Det ställer krav på oss som medlemmar, vara väldigt noga med restriktionerna och följa dessa.
1. stanna hemma vid symtom på covid-19
2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
3. Kiosk, omklädningsrum och toaletter hålls stängda.

Folkhälsomyndigheten:
1. hålla avstånd till varandra
2. inte dela utrustning med varandra
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. undvika gemensamma omklädningsrum
5. resa till och från aktiviteten individuellt
6. utföra aktiviteten i mindre grupper.
7. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

SVEMO:
Arrangera träningar i första hand för dom som bor i banans närområde.
Träna på närmaste bana och res inte långväga.
Ha extra stort fokus på att arrangera trygga träningar för att undvika skaderisker.
Arrangera träningar så att smittspridning minimeras.
Begränsa tillgången till gemensamma utrymmen inomhus och håll dessa rena.

/ Styrelsen RCK