Headerbild

Byte av lås

2020-06-08 i Allmänt

11/6-20 byts alla lås ut till nya

Hej medlemmar!

I syfte att säkra och skydda klubbens många tillgångar har vi beslutat att byta lås på hela anläggningen.
Detta innefattar även uppgradering av ett fåtal lås till högre säkerhetsklass. Allt detta är mot bakgrunden att allt för många nycklar är på vift och att vi således inte vet vem som har vilken nyckel och att några nycklar inte finns att finna.


Det nya låssystemet kommer att innehålla tre nyckeltyper:
- en till vägbommen
- en träningsvärdsnyckel
- en som går till hela anläggningen

De som återkommande och med regelbundenhet har uppdrag att lösa kan precis som innan kvittera ut en egen nyckel.
Har man enstaka uppdrag eller arbeten att utföra så löses detta med tillfällig lånenyckel.

Låsbyte sker på torsdag 11/6. Ansvarig för nyckelhanteringen är Benjamin Wellbring som också kommer att finnas på plats på klubben under dagen för bytet. För frågor gällande arbetet eller kvittering nås han på 0733-543000.

Varma tvåtakts- och fyrtaktshälsningar
RCK Styrelse