Headerbild

Kul på 2 hjul 2019 anmälan

Då har det blivit dags för årets upplaga av kul på 2 hjul som kommer att genomföras helgen den 28-29/9. Upplägget är som tidigare år med träning på både lilla och stora banan, klasser lilla banan 50-65cc, stora banan 65-125cc. Antalet platser är begränsat till 45 förare på stora banan och 15 förare på lilla banan så principen ”först till kvarn” gäller.

Anmälningsavgift

  • RCK medlemmar 300kr per förare, om man har fler än en förare per familj så reduceras anmälningsavgiften till 200kr för andra barnet och 100kr för tredje barnet.
  • Icke medlemmar är 500kr per förare.

Inbetalning görs senast 15/9.

PlusGiro: 863711-8 och märk med Namn och Kul på 2 hjul Vänta med att betala tills du får ett mail där vi bekräftar att du kommit med.

OBS! Om betalning ej kommit RCK tillhanda den 15/9 går platserna till eventuella reserver.

Anmälningstiden fram tom. 25/8 är reserverad för RCK medlemmar och öppnar för icke medlemmar den 26/8. Sista anmälningsdatum är den 8/9. (Anmälningar från icke RCK medlemmar som görs innan 26/8 kommer vara ogiltiga.)

Gör så här:

  1. Anmälan sker via formuläret nedanför. Fyll i nödvändiga uppgifter och klicka på ANMÄL!

  2. Vänta på ett manuellt svarsmejl att ni fått plats och kommit med.

  3. Betala in senast 15/9 till PlusGiro: 863711-8, märk med Namn och Kul på 2 hjul. Spara ett kvitto som kan visas upp vid anmälan på lägret vid oklarheter.

 

Grupper:
Lilla banan

  • Röd - Lilla banan 50-65cc

Stora banan

  • Grön – Stora banan 65-85cc, nybörjare på stora banan
  • Blå – Stora banan 65-85cc, förare som kört några säsonger på stora banan
  • Orange – Stora banan 85-125cc, förare med stor vana och som brukar tvävla.

Vid eventuella frågor kan ni ringa: Marcus 0761-803911