Headerbild

Miljö policy

  • Rödeby crossklubbs verksamhet skall bedrivas i harmoni med miljötänkande och långsiktighet.

  • Rödeby CK skall främja biologisk mångfald och en teknikutveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan.
  • Hänsyn skall tas till omgivning och närmiljö i alla beslut inom föreningen.
  • Verksamheten skall bedrivas så att förbrukning av råvaror och energi hålls på minimal nivå.
  • Genom att belysa miljöfrågor via information och utbildning skall föreningen verka för ökad förståelse och kunskap såväl inom som utanför föreningen.
  • Miljöarbetet skall präglas av öppenhet och tillgänglighet vilket därigenom inbjuder till samverkan och delaktighet.
  • Miljöpolicyn skall utgöra värdegrunden för vårt miljötänkande i det ständiga förbättringsarbetet.