Headerbild

Organisation

Styrelsen för Rödeby CK 2024

Ordförande

Andreas Engdahl

 

0702-184203 

andreas.engdahl.72@gmail.com

 

Vice Ordförande

Martin Front

 

0766-770785

martin@fronts.se

Sekreterare

Fredrik Cederblad

 

Kassör

Linnéa Front

 

0706-749340

linnea@fronts.se

Ledamot

Glenn Andersson

 

0709-378 558 

glenn43535@hotmail.se

Ledamot

Marcus Nilsson

 

 

 

Ledamot

 Benjamin Wellbring

 

 

 

Ledamot

 Torbjörn Petersson

 

 

 

Suppleant

Oskar Johansson

 

Suppleant

Joakim Hellkvist

 

 

 

 

Övrig organisation 2024

JSE/stora träningsgruppen

Oskar Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knatte & Ungdomssektionen

Vakant

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

Endurosektionen

Andreas Engdahl

 

 

 

 

 

 

Förvaltningssektionen

Mikael Jakobsson

 

 

 

 

 

 

Banchef

Torbjörn Pettersson

 

 

 

 

 

 

Serieverksamheten

 

 

 

 

Joakim Hellkvist

 

 

 

 

 

 

 

Inköpsansvariga kiosken

Linnéa Front

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevattningschef:

Marcus Nilsson

 

 

 

 

 

 

Organisationskommitté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer

Petter Ruthblad

 

 

 

Daniel Särkland

 

 

 

 

 

 

Revisorsuppleant

Vakant

 

 

 

 

 

 

Miljökommitté

Martin Front

 

 

 

 

 

 

Marknadsföringkommitté

Vakant

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Vakant

 

 

 

Vakant