Headerbild

Instruktion för Träningsvärd

Instruktion för träningsvärd

Gör så här:

1. Hämta nyckeln på angiven plats.

2. Lås upp vägbom, omklädningsrum/WC, träningsvärd-bod och sjukvårdsbod senast 40 minuter före ordinarie träningstid.

3. Kontrollera att banan är i körbart skick och att inga hinder förekommer.

4. Kontrollera att sjukvårdsutrustningen och bår finns. (Skall finnas i sjukvårdsboden)

5. Ta på den gula västen.

6. Rulla ut de gula flaggorna från träningsvärd-boden och placera vagnen vid ingången till stora banan. Ställ några flaggor vid lilla banan. Träningsvärden behöver själv en gul och en röd flagga.

7. Anmälan går till så här:
OBS! Be gärna en kompis att flagga av och på de två första heaten eftersom det ofta är många förare som vill anmäla sig till dig i början. Alla förare skall anmäla sig till träningsvärd. Du prickar av medlemmar på rätt datum i den förberedda förarlistan i närvaropärmen. (Alla som står med här är medlemmar i RCK och har licens). Personer som inte står där, men som kan uppvisa RCK-medlemskort och licens läggs till i slutet av listan (denna lista används även som underlag för LOK-stöd). Personer från andra klubbar skall betala träningsavgift och eventuellt också Prova-På-Licens. Betalning görs till träningsvärd (inte i kiosken). Detta redovisas på blanketten ”Redovisning av träningsavgifter…” som sitter i pärmen. Prova-på-licenserna finns på ett block intill pärmarna. Fyll i noggrant. Föraren får ena delen och den andra sparas i blocket.

8. Vid anmälan tilldelas varje förare ett armband i färg som träningsvärd väljer för just den dagen. Informera om att bandet skall bäras väl synligt på höger handled.

9. När tiden är inne ger du klartecken till förarna att börja köra. När första träningsheatet är slut flaggar du av den första gruppen. När alla är inne så ger du klartecken till nästa grupp att börja köra osv tills träningstiden är slut.

10. Slå på vattnet till spolplattan. Om du är osäker hur man gör så fråga någon om hjälp.

11. I slutet av dagen signerar du den ifyllda blanketten för träningsavgifter och lämnar denna, samt pengarna i kiosken. (kioskpersonalen sammanställer alla kontantintäkter för dagen och ser till att dessa kommer till kassören).

12. När sista åkaren lämnat anläggningen kontrolleras den allmänna ordningen. Belysning släcks, vatten till spolplattan slås av, dörrar och bommen låses.

13. Nyckeln återlämnas därefter direkt till angiven plats enligt instruktion du fick när du hämtade ut den.

 

Om olyckan skulle vara framme:
1. Flagga av heatet.

2. Tillse att den skadade får den hjälp som behövs.

3. Om du eller någon annan behöver ringa till 112 och larma ambulans skall adressen Bäckstigen anges så att ambulansen hittar. Det är bättre att ringa 112 en gång för mycket än en gång för lite.

4. Meddela den skadade att han eller hon själv måste anmäla skadan till IF på telefon 08-52753030 alternativt via mejl: skadeservice@if.se. OBS! Förut fanns en skadeblankett som skulle lämnas till föraren. Den är nu avskaffad.

5. Ring och meddela ordföranden (se under klubben-organisation) att en skada har inträffat. Informera om den skadades namn och skadad kroppsdel. Om det är en icke RCK-medlem så behöver ordföranden även få reda på: personnummer, licenstyp och licensnummer. (Föreningen rapporterar sedan detta vidare till försäkringsbolaget.)

 

Övrigt:

  • Som träningsvärd är du klubbens ansikte utåt. Uppträd vänligt och serviceinriktat.
  • All crosskörning sker på egen risk. Som träningsvärd är ditt ansvar enligt Svemo begränsat till att säkerställa att stora kör med stora och små med små, samt att sjukvårdsutrustning finns tillgänglig. Skulle någon uppenbart bryta mot säkerhetsbestämmelserna eller uppträda på ett sådant sätt att du bedömer att det sätter andra i fara så har du dock som en sista utväg klubbens mandat att avvisa personen från banan. Glöm inte att som träningsvärd är det du som bestämmer.
  • Uppmuntra föräldrar att gå ut med gula flaggor på banorna.
  • Denna instruktion finns på webben och i träningsvärdspärmen. Om det är något du undrar över på plats så finns nästan alltid andra medlemmar att fråga.

Lycka till!